MOSSO UD Performans Karbon çeşitli kullanımlar için geliştirilmiş özel bir karbon elyaf bileşimidir. Etkin şekilde karbon elyafların sıralanışıyla kadronun sağlamlığı arttırılmıştır. Karbon elyafların boylamsal dizilişiyle kritik bögelerde sağlamlık katsayısı altı kata kadar arttırılmıştır.